page_top_back

Habarlar

 • SEAMLESS MIDDLE EAST 2022

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ 2022

  31-nji maýdan 1-nji iýuna çenli Dubaýyň Halkara Konwensiýa we Sergi Merkezinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaýdaky Smart Card, Töleg we bölekleýin sergi (üznüksiz Eastakyn Gündogar) geçirildi.Fujian Morefun elektron tehnologiýasy C ...
  Koprak oka
 • Warm congratulations to our company for moving to a new office area!

  Täze ofis meýdanyna göçüp gelenimiz üçin kompaniýamyzy mähirli gutlaýaryn!

  Yssy ýazda “MoreFun” we onuň golçur kompaniýasy täze ofis binasyna göçdüler.Morefun täze ofis meýdany, Cangshan Intelligent Indust A3-de ýerleşýär ...
  Koprak oka
 • New start, new goal Morefun annual meeting of 2021.

  Täze başlangyç, täze maksat Morefun 2021-nji ýyldaky ýyllyk ýygnagy.

  Igerolbars ýyly ýakyn wagtda geler, hemme zat gülläp öser.2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda, Minjingdäki “Qidie Hot Spring” şypahanasynda “Fujian MoreFun Elektron Tehnologiýa Co.Annualyllyk duşuşygyň başlamazyndan ozal ...
  Koprak oka
 • MoreFun & PEA Spotlight at Iran Transaction Exhibition 2022

  2022-nji ýyldaky Eýran geleşik sergisinde “MoreFun & PEA” ünsi

  Şu ýylyň 11-12-nji ýanwarynda 7-nji Eýran geleşigi, 120-den gowrak wezipeli adamyň we ýurduň ýokary ykdysady we bank ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda we ykdysady işler we maliýe ministriniň çykyşy we ...
  Koprak oka
 • Nilson Report, POS Terminal Shipments, September 2021

  Nilson hasabaty, POS terminaly iberiş, 2021-nji ýylyň sentýabr

  “Morefun” dünýä derejesinde 3-nji, Aziýa-Pacificuwaş ummany sebitinde 1-nji orny eýeledi Morefun öndürijilik aýratynlyklary: ipped Iberilen: 11,52 million, 51 51.3% ýokarlanmak ● Bazar paýy: 8.54%, ● 45.39% ýokarlanmak ● Global reýting: 3-nji, ● 8-nji Aziýa Pacificuwaş ummanyň reýtingi: 1-nji, largest Iň uly bazarda 5-nji ýerden (68,26%)
  Koprak oka
 • SEAMLESS VIRTUAL EVENT 2020

  DÖWRÜN WIRTUAL WAKASY 2020

  Morefun, Eastakyn Gündogarda üznüksiz wirtual çärä gatnaşýar. 20 ýyllyk taryhyň üstünde gurlan Seamless Eastakyn Gündogar, sebitleýin tölegleri, bank we fintech ekosistemasyny iki günlük döredijilik alyş-çalşygy, aragatnaşyk we ylham beriji gepleşikler üçin birleşdirýär.Uly pikirler, bazary bozýanlar hakda ...
  Koprak oka
 • TRUSTECH 2019 Focus ON Payments, Identification and Security

  TRUSTECH 2019 Töleglere, kesgitlemä we howpsuzlyga ünsi jemläň

  2019-njy ýylyň 26-njy noýabryndan 28-nji noýabry aralygynda kartlar we sanly ynam tehnologiýalary pudagynyň hünärmenleri Kanndaky Palais des Festivals-da (Fransuz Riviera) ekosistemasynyň ýyllyk ýygnanýan ýeri bolan TRUSTECH-de ýene bir gezek sahna çykdylar.Tölegler, şahsyýet kesgitlemek we howpsuzlyk b ...
  Koprak oka
 • SEAMLESS EAST AFRICA 2019

  GYSGAÇA Gündogar AFRIKA 2019

  TÖLEGLER |BANK |FINTECH |INSURTECH Afrikanyň iň möhüm fintech çäresi hökmünde, pudagyň geljegini ara alyp maslahatlaşmak, jedelleşmek we baha bermek üçin tutuş maliýe ekosistemasyny birleşdirýär.Morefun barada aýdylanda bolsa, bu sergä Afrikanyň ilkinji gezek gatnaşmagydyr.Geň galdyryjy ...
  Koprak oka
 • MoreFun POS first show in Dubai SEAMLESS MIDDLE EAST 2019

  “MoreFun POS” Dubaýda “SEAMLESS MIDDLE EAST 2019” -da ilkinji görkeziş

  Tehniki önümlerimiz bilen Eastakyn Gündogaryň töleg çäresine gatnaşanymyz üçin örän şat.Bu ýerde, banklardan, töleg kompaniýalaryndan we deň-duş öndürijilerden iň täze töleg tehnologiýalaryny gördük we töleg pudagynyň gülläp ösmegine begenýäris.Ynha, bizde-de ...
  Koprak oka