sahypa_top_back

Täze programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy şahadatnamalary alyndy

Recentlyakynda, Milli awtorlyk hukugy administrasiýasy tarapyndan berlen 16 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy şahadatnamasyny aldyk.

Tehnologiki ösüş innowasiýalaryna we intellektual eýeçiligi goramaga hemişe uly ähmiýet berdik we 50-den gowrak programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny we 30-dan gowrak oýlap tapyş patentini aldyk.Bu patentler Ylmy barlaglar toparynyň höwesini we paýhasyny özünde jemleýär we kompaniýanyň bazary ösdürmekde, POS terminaly innowasiýalarynda, kär derejesini saklamakda we beýleki işlerde işjeň rol oýnaýar.Üznüksiz tagalla ederis, “innowasiýa we kämillik” gymmatlyk ugruna ygrarly bolarys, täze tehnologiýalarda we ykjam POS enjamlary üçin täze çözgütlerde üstünlik gazanarys we kompaniýanyň ylmy gözleglerini we innowasiýa güýjüni hemmetaraplaýyn ýokarlandyrarys.

Bu gezek kompaniýamyz tarapyndan alnan 16 kompýuter programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy diňe bir garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan programma üpjünçiliginiň önümleriniň abraýly kärleri bolman, eýsem kompaniýamyzyň esasy tehnologiýasynyň we kompaniýanyň güýçli ylmy we tehnologiki güýjüniň subutnamasydyr. kompaniýanyň tehnologiki gözleg we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy ýene bir täze ösüş, şeýle hem kompaniýanyň hünär tehnologiýalaryna ygrarlylygynyň möhüm subutnamasydyr.

Täze programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy şahadatnamalary alyndy

 


Iş wagty: Noýabr-07-2022