page_top_back

GYSGAÇA GÖRNÜŞ 2022

dftrgh (1)

31-nji maýdan 1-nji iýuna çenli Dubaýyň Halkara Konwensiýa we Sergi Merkezinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaýdaky Smart Card, Töleg we bölekleýin sergi (üznüksiz Eastakyn Gündogar) geçirildi.“Fujian Morefun Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” (“Morefun Technology” diýlip atlandyrylýar) köp sanly akylly terminal önümlerini getirdi we sergide üns merkezine öwrüldi.

Sergi syny

Eastakyn Gündogardaky iň uly maliýe hünär sergisi hökmünde, Seamless Eastakyn Gündogar 300-den gowrak sergini we dünýäniň onlarça müň sergisini özüne çekdi.“Morefun Technology” sergide dürli görnüşli önümleri we akylly önümçilik çözgütleri bilen gatnaşýan müşderileriň ýokary ykrar edilmegine we biragyzdan öwgüsine eýe boldy.

dftrgh (2)
dftrgh (3)
dftrgh (4)
dftrgh (6)

“Morefun Smart POS” maşgalasy

“Morefun Technology”, “Android POS” (MF919, POS10Q, MF960, MF360), Linux POS (H9, MP70), mpos (MP63), QR kod terminaly (MF66S, MF66B, MF67) we ş.m. ýaly dürli akylly töleg terminallaryny görkezdi. sergi.Bu önümler täjirleriň we ulanyjylaryň dürli-dürli isleglerini kanagatlandyrmak we müşderilere has aňsat, has çalt we ygtybarly töleg tejribesi üçin dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.

dftrgh (7)

Eastakyn Gündogar bazary üçin MF919, POS10Q we H9 ýerli töleg hyzmatlaryny üpjün edijilerde gaty meşhurdyr we maliýe töleg pudagynyň ösüşini we amatlylygyny ýokarlandyrmak üçin ýerli töleg kompaniýalary bilen çuňňur hyzmatdaşlygy amala aşyrdyk.

Häzirki wagtda MF919, POS1QQ we H9 ýerli bazardaky töleg enjamlarynyň talaplaryna laýyk gelýän we ssenariýleri ulanyp töleg taslamasyna çalt girizilip bilinjek Eastakyn Gündogar bazarynda PURE şahadatnamasyny berdi.

dftrgh (5)
dftrgh (8)
dftrgh (9)

Global hyzmatdaşlyk

2022-nji ýyldaky Dubaý sergisi tamamlandy, ünsüňiz we goldawyňyz üçin sag boluň;Geljekde, global hyzmatdaşlygyň yzygiderli çuňlaşmagy bilen, “Morefun Technology” tehniki gözleglerine we ösüş güýjüne bil baglamagy dowam etdirer we ulanyjylar üçin has gowy we has giňişleýin töleg önümlerini we hyzmatlaryny döretmäge çalyşar.


Iş wagty: Iýun-09-2022